KYLÄLÄISTEN SOTUNKI

SOTUNGIN KYLÄYHDISTYS


Sotungin kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3.2023. Uuteen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Anna-Kaisa Aaltonen, pj

Jäsenet:

Hans Helenius
Lea Kari
Eva-Linn Sahl
Karola Asplund
Eija Hyytiäinen
Venla Leppänen
Martin Karlsson

Varajäsenet:

Jari Skippari
Eeva Tikkanen
Gunilla Härmälä
Lotte Sinkkonen

Aktiivinen kyläyhdistys

Sotungissa toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka koostuu Sotunkilaisista asukkaista. Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän säilymistä yhtenäisenä, elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä ja edistää kylän asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Erityisenä tavoitteena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävän kehityksen huomioon ottamista yhdyskuntasuunnittelussa.

Vuoden 2023 yhdistyksen painopisteenä on lisätä jäsenmäärää ja aktivoida kyläläisiä mukaan toimintaan. Jos lähi- tai tuttavapiiriisi kuuluu kyläläisiä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, voit pyytää heitä liittymään ilmoittautumalla kylän sähköpostiin sotunkisottungsby@gmail.com. 

Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 euroa. Voit maksaa sen yhdistyksen tilille FI61 4055 1320 077500. Maksun suorittamisen jälkeen toimitamme sinulle jäsenkortin.


Suunnitelmia vuodelle 2023

Suunnitelmia tämän vuoden toimintaan:

-Toukokuun alkupuolella kylän tienvarsien siivoustalkoot
-Kesäkuun alussa hiekkakuopan tapahtumapaikan avajaiset.
-Lisäksi toimintavuoden aikana mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia tilaisuuksia hiekkakuopalla.
-Elokuun lopussa/syyskuun alussa yhdistetty sadonkorjuutapahtuma ja kirpputori
-Marras-/joulukuussa perinteinen joulujuhla
-Joulukuussa kokoonnutaan laulamaan joululauluja hiekkakuopalla

.