KYLÄYHDISTYS FACEBOOKISSA

28.04.2022

Sotungin kyläyhdistykselle on perustettu oma facebook -ryhmä.

Toivotamme kaikki kyläyhdistyksen jäsenet
ja kaikki uudet, vanhat, entiset ja tulevat kyläläiset mukaan keskustelemaan kylään liittyvistä asioista ja jakamaan kylään liittyvä tietoa.


https://www.facebook.com/groups/sotunginkylayhdistys/